Menu

cursus gaat niet door


Betreft: NWVT cursus Tandheelkundige ingrepen bij antistolling 

Datum 15 maart 2020

Geachte deelnemer

De Federatie Medisch Specialisten heeft zaterdag 14 maart jl. haar adviezen van 10 maart 2020 aan alle gezondheidsmedewerkers in Nederland verder aangescherpt.
Werden aanvankelijk externe bijeenkomsten van zorgprofessionals, zoals congressen, symposia en refereeravonden al afgeraden, nu wordt ook aan alle Nederlanders onthouding van sociale contacten geadviseerd. 
Mede vanwege het dringende advies van de overheid – 15 maart 2020 – om contacten zoveel mogelijk te vermijden heeft het NWVT-bestuur besloten de Cursus Tandheelkundige ingrepen bij antistollingvan 15 april aanstaande niet door te laten gaan. 

De cursus van 15 april zal worden verplaatst naar een nog nader te bepalen datum. 
Daarover houden wij u op de hoogte.  
De inschrijving voor de cursus is nu met onmiddellijke ingang gesloten en wordt weer geopendzodra meer bekend is over de toekomst.