NWVT Podcasts In en rond de mond: aflevering 8

BeheerderPodcast

Dr Mark Laske – Winnaar NWVT Hamer Duyvenszprijs 2019: prijs voor het beste proefschrift 2019

Dental restoration survival: patient or dentist, who is key?

Interviewer: Dr. Leontine Jongsma

Dr. Mark Laske heeft zijn onderzoek verricht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Promotor was Prof.dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans en copromotoren waren Dr. N.J.M. Opdam en Dr. J.C.C. Braspenning.

 

Deze prijs heeft Mark Laske ontvangen vanwege de relevantie van het onderwerp voor de tandarts algemeen practicus. De NWVT Hamer-Duyvenszprijs commissie heeft zijn proefschrift met veel interesse gelezen en nota genomen van de conclusies en de eruit voortvloeiende klinische implicaties.

Het behelst een praktijkgerichte studie, die de levensduur van directe restauraties onderzoekt, die zijn aangebracht door een grote groep van Nederlandse algemeen practici.  Het gaat om een analyse van bijna 360.000 composiet-, amalgaam-, glasionomeer- en compomeer-restauraties, geplaatst bij ruim 75.500 patiënten, door 67 algemeen practici, tussen 1996 en 2011.

De resultaten zijn gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften.

De uitgave zelf is fraai vorm gegeven.

Het betreft een gedegen lange-termijn retrospectieve analyse met een potentieel grote relevantie voor de algemeen practicus.

De verschillen tussen ‘jaarlijks faalpercentage’ binnen verschillende praktijken en daarmee de effecten van de factor “tandarts” op restauratie levensduur, vragen wel nog om een verdere analyse en verklaring.

Dit proefschrift bewijst het belang van kwaliteitsanalyse in de tandheelkundige zorg, juist aan de stoel van de Tandarts Algemeen Practicus, of zoals door Laske omschreven: “restorative dentistry in the real world”.