CURSUS 15 APRIL WORDT VERSCHOVEN!

BeheerderNieuws

In vervolg op het dringende advies van de overheid, 15 maart jl. om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden, heeft het NWVT-bestuur besloten de cursus Tandheelkundige ingrepen bij antistolling van 15 april a.s. te verschuiven!

Zodra wij de nieuwe datum weten, hoort u dat zo spoedig mogelijk. Houd daarom onze website en social media in de gaten!

Meer informatie: info@nwvt.nu