Wetenschap

Image

De NWVT brengt de Wetenschap in de Praktijk

De NWVT is de wetenschappelijke vereniging voor de tandarts algemeen practicus.

De doelstelling is de tandheelkundige we­tenschap te bevorderen ten behoeve van de tandarts algemeen practicus, alsmede de implementatie hiervan in de praktijk. De NWVT voert zelf geen wetenschappelijk onderzoek uit, maar draagt bij aan de overdracht van wetenschappelijke informatie aan tandartsen.

De NWVT vindt het belangrijk om de kwaliteit van de mondzorg te stimuleren.

Om de doelstelling te bewerkstelligen voert de NWVT de volgende activiteiten uit:
 • NWVT Fonds: stelt gelden ter beschikking om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te ondersteunen.
 • NWVT master scriptie prijs: Dit is een prijs voor de beste masterscriptie met relevantie voor de algemeen practicus. De NWVT stimuleert studenten onder­zoek te doen gerelateerd aan de algemene praktijk. De drie op­leidingen tandheelkunde zijn hierbij betrokken.
 • NWVT Dentz medaille: De Dentz medaille is de oudste en hoogste tandheelkundige onderscheiding in Nederland. De medaille werd in 1927 voor het eerst uitgereikt aan Dr. Theodore Dentz zelf door de NVT – de voorloper van de NWVT.
 • FTWV: de NWVT is lid van de FTWV – het wetenschappelijk platform voor de tandheelkundig wetenschappelijke verenigingen
 • KIMO – richtlijnen: de NWVT heeft zich jaren ingezet voor richtlijnen binnen de Mondzorg. Deze worden nu ontwikkeld door het KIMO – een onafhankelijke organisatie voor richtlijnontwikkeling
  17 apr
  19:30
  Livestream óf Van der Valk Breukelen

  Trauma

  Werkgroep Cariologie en Restauratief

  Een essentieel onderdeel van de werkzaamheden van de tandarts algemeen practicus is de cariologie en de restauratieve tandheelkunde. De restauratieve tandheelkunde omvat daarbij zowel het indiceren als vervaardigen van indirect en direct vervaardigde restauraties, waarbij de cariologie zich bezighoudt met cariës als ‘lifestyle’ ziekte, variërend van behandeling middels preventieve maatregelen tot restauratieve interventies.

  De NWVT is internationaal aangesloten bij de European Federation of Conservative Dentistry (EFCD) en nationaal is de werkgroep Cariologie en Restauratief onderdeel van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT).

  Doel is om het belang van de cariologie en de restauratieve tandheelkunde voor de tandarts algemeen practicus te behartigen in de ruimst mogelijke zin.

  KEM – Kennisplatform Ergonomie voor Mondzorg

  De Stichting Kennisplatform Ergonomie voor Mondzorg (KEM) stelt themadocumenten op met afzonderlijke onderwerpen gericht op verbreding van het kennisaanbod over de wijze van beroepsuitoefening in de mondzorgpraktijk.

  De Themadocumenten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Stichting KEM – de NWVT faciliteert de Stichting KEM deze documenten via de NWVT te publiceren.

  Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het KEM via: kemergonomics@outlook.com of telefoonnummer: 033-2100106

  Download de documenten:
  1. Preventie van stress en burn-out in de mondzorgpraktijk. (pdf)
  2. Kwaliteitsmanagement als onderdeel van praktijkmanagement in de mondzorgpraktijk. (pdf)
  3. De noodzaak van bewegen voor een goede gezondheid tijdens patiëntbehandeling en daarbuiten. (pdf)
  4. Ergonomische werkwijze bij de patiëntbehandeling. (pdf)
  5. Werkwijze ergonomisch gebruik behandelmicroscoop in de tandheelkunde. (pdf)
  6. Houding en werktechniek bij gebruik van ultrasone gebitsreinigingsinstrumenten. (pdf)
  7. De gemodificeerde pengreep in relatie met de werkhouding van de mondzorgverlener 020723. (pdf)

  Richtlijnen
  • De NWVT heeft zich jaren hard ingezet voor Richtlijnen binnen de Mondzorg.
  • Uiteindelijk is in juni 2016 het KiMo opgericht: organisatie voor richtlijn ontwikkeling binnen de Mondzorg. www.hetkimo.nl
  • De NWVT wordt bij het KiMo vertegenwoordigd door de Federatie.
  • Informatie over het KiMo: www.hetkimo.nl

  FTWV - Federatie
  • De Federatie is het samenwerkingsverband van Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen
  • De NWVT heeft een bestuurszetel in de Federatie.
  • Doelstelling van de Federatie is:
   Het leveren van bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening, en voorts al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord
  • Meer informatie: www.ftwv.nl