Vereniging

Image

NWVT brengt de wetenschap in de praktijk

De Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen

De NWVT is een wetenschappelijke vereniging van en voor tandartsen. De NWVT is op 1 juli 1904 opgericht (NVT) en is daarmee de op één na oudste tandheelkundig wetenschappelijke vereniging in Nederland.

Statutair is de doelstelling van de vereniging: het bevorderen van de tandheelkundige wetenschap. De NWVT voert zelf geen wetenschappelijk onderzoek uit, maar draagt bij aan de overdracht van wetenschappelijke informatie aan tandartsen.

Aandachtsgebied

De NWVT richt zich op elk tandheelkundig wetenschappelijk terrein dat relevant wordt geacht voor de tandarts in de algemene praktijk. De NWVT houdt de tandarts niet alleen op de hoogte van ontwikkelingen binnen de tandheelkunde, maar streeft er ook naar om de stand van zaken op verschillende gebieden voor het voetlicht te brengen (Wetenschap – dan een klik mogelijk maken graag)

Met de cursussen, workshops en podcasts probeert de vereniging de gehele Nederlandse tandheelkundige gemeenschap te bereiken .

Bestuur

Het bestuur zorgt voor het algemeen beleid van de vereniging.

Tijn van Dooren

Voorzitter

M.A.C.H. van Dooren (Tijn)

H. Hofland - Hansma (Heleen)

Penningmeester

H. Hofland - Hansma (Heleen)

Dr. E. M. Baas (Erik)

Lid bestuur

Dr. E. M. Baas (Erik)

V. Lu (Vivian)

Lid bestuur

V. Lu (Vivian)

Dr. L. Jongsma (Leontine)

Secretaris

Dr. L. Jongsma (Leontine)

V. Lu (Vivian)

Lid bestuur

M.M.T.R. Roks (Myrna)

Het bestuur van de NWVT wordt ondersteund door de verenigingssecretaris:


G. van Notten (Gaby)

Van Notten & Partners bv.

G. van Notten (Gaby)

Leden

De NWVT heeft ruim 3.000 leden.

Tandartsen en studenten tandheelkunde kunnen lid worden van de vereniging.

Met het lidmaatschap wordt de NWVT ondersteunt


Ereleden
De NWVT benoemt slechts zeer incidenteel Ereleden.

Ereleden van de NWVT zijn:
 • Dr. Peter van Amerongen
 • Dr. Ap la Rivière
 • Henk Donker

Raad van Advies
De Raad van Advies overlegt met het bestuur over de ontwikkelingen in de Mondzorg in het algemeen en de activiteiten van de NWVT in het bijzonder.

Leden Raad van Advies:
 • Dr. Dick Barendregt
 • Rob Barnasconi
 • Mw. Dr. Alexa Laheij

Commissies


NWVT Fonds
De NWVT beschikt over het NWVT Fonds. Uit dit Fonds kunnen financiële bijdragen worden geleverd ter stimulering en ondersteuning van tandheelkundig onderzoek of tandheelkundige activiteiten in de breedste zin van het woord, die aansluiten bij de doelstelling van de NWVT: het bevorderen van de tandheelkundige wetenschap ten behoeve van de tandarts algemeen practicus, alsmede de implementatie daarvan in zijn praktijk.

Commissieleden:
 • Dr. Erik Baas - Voorzitter
 • Dr. Dick Barendregt
 • Dr. Miluska Hevinga

Hamer Duyvenszprijs Leescommissie
Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de NWVT voor het beste proefschrift op tandheelkundig gebied en relevant voor de tandarts algemeen practicus. De beoordeling geschiedt door de leescommissie van de NWVT.

Commissieleden:
 • Dr. Erik Baas - Voorzitter
 • Dr. Dick Barendregt
 • Dr. Willem Fennis
 • Prof.dr. Marco Cune

NWVT Masterscriptie prijs jury
Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de NWVT voor de beste masterscriptie – vanuit de 3 opleidingen - op tandheelkundig gebied en relevant voor de tandarts algemeen practicus. De uiteindelijke beoordeling geschiedt door de Masterscriptie prijs jury.

Commissieleden:
 • Dr. Leontine Jongsma, voorzitter
 • Herman Wiegman
 • Prof. (em). dr. Joost Roeters
 • Hans Scholtanus
 • Dr. Alexa Laheij

Kascommissie
De kascommissie controleert de jaarstukken en het jaarverslag en adviseert het bestuur met betrekking tot eventueel te nemen financiële maatregelen in relatie tot de jaarbegroting.

Commissieleden:
 • T.W. Domburg – voorzitter
 • J.H. van der Pol – lid

Beleggingscommissie
Adviseert bij het beheer van de gelden die in principe niet nodig zijn om de lopende jaarrekening van de NWVT te dekken.

Commissieleden:
 • Mw. H. Hofland – Hansma – Voorzitter
 • Joost van der Pol

InnovaCie
De leden van de commissie adviseren het bestuur over activiteiten die vanuit de NWVT worden opgezet (o.a. communicatie)

Commissieleden:
 • Lotte van der Hoek
 • Jop van Berge Henegouwen
 • Jan van Hooft
 • Elies Wolf
 • Lotte Koning ter Heege
 • Joep Tummers

Werkgroep Cariologie en Restauratief

Doel is om het belang van de cariologie en de restauratieve tandheelkunde voor de tandarts algemeen practicus te behartigen in de ruimst mogelijke zin.

Bekijk hier de doelstellingen NWVT werkgroep


Commissieleden werkgroep:
 • Dr. Niek Opdam - Voorzitter
 • Dr. Bas Loomans
 • Dr. Hans Scholtanus
 • Dr. Mark Laske
 • Dr. Leontine Jongsma

Ambassadeurs


De NWVT Ambassadeurs zijn de directe contactpersonen met de studenten.


Het bestuur overlegt regelmatig met de Ambassadeurs en de besturen van de tandheelkundige studentenverenigingen.


Allemaal
Amsterdam
Groningen
Nijmegen