Home Evenementen - NWVT NWVT cursus Online cursus KIMO richtlijn Mondzorg voor jeugdigen

KIMO richtlijn Mondzorg voor jeugdigen

NWVT cursus:

KIMO richtlijn Mondzorg voor jeugdigen:
preventie en behandeling van cariës


Samenvatting
Cariës is nog altijd één van de meest wijdverbreide ziektes wereldwijd en de belangrijkste reden waarom tandartsen gebitselementen restaureren. Vroeger dacht men dat cariës zich met name in het geïnfecteerde tandweefsel afspeelde wat leidde tot de opvatting dat alle door cariës aangetaste tandweefsel restloos verwijderd diende te worden. Tegenwoordig gaat men er in de cariologie van uit dat het cariësproces zich afspeelt in de biofilm, oftewel de tandplak. Dat leidt tot een fundamenteel andere benadering als het gaat om behandeling, immers als het proces in de biofilm aangepakt wordt door lifestyle verandering, zal het cariēsproces in het gebitselement tot stilstand komen. Vooral bij het behandelen van Jeugdigen waar men ook belastende en traumatiserende behandelingen zo veel mogelijk wil beperken en melkelementen slechts een beperkte levensduur hebben heeft dit geleid tot de verschuiving van de vroegere richtlijn: cari ēeslaesies moeten schoongemaakt en gerestaureerd worden, naar de huidige benadering waarbij er meer sprake is van managen van het cariēsprobleem door motivatie, preventie op de eerste plaats en stoppen van de laesieactiviteit. In een aantal gevallen zal natuurlijk nog een restauratie worden gemaakt. Op basis van deze huidige stand van wetenschap is de klinische praktijk richtlijn cariēsbehandeling bij jeugdigen tot stand gekomen en tijdens de (deels) interactieve cursus zullen de sprekers die nieuwe KIMO richtlijn toelichten en toepassen.


Leerdoelen

  • De cursist heeft kennis genomen van de veranderde opvattingen met betrekking tot caries die de achtergrond van de richtlijn vormen
  • De cursist kent de verschillende preventieve maatregelen die bij actieve caries mogelijk zijn
  • De cursist kent de verschillende mogelijkheden voor behandelen van carieslaesies in melkelementen
  • De cursist kent de verschillende mogelijkheden voor behandelen van carieslaesies in blijvende elementen
  • De cursist kan onderbouwde beslissingen nemen t.a.v. het al dan niet restaureren van primaore carieslaesies.

Sprekers

Dr. Niek Opdam

Niek Opdam, afgestudeerd als tandarts in 1980 is als Universitair Hoofddocent verbonden aan het Radboud UMC Nijmegen.  Naast het geven van onderwijs doet hij onderzoek op het terrein van de restauratieve tandheelkunde met als speciale aandachtsgebieden restauratief werk in de algemene praktijk, secundaire cariës en ernstige gebitsslijtage.

In 1998 promoveerde hij op een proefschrift met als titel "Clinical procedures for posterior composite restorations". Van zijn hand zijn meer dan 130 artikelen in internationale tijdschriften ( h-index = 33 ). Hij is spreker op diverse internationale congressen over de gehele wereld. Van 2012-2016 was hij Visiting Professor aan de Federal University of Pelotas, Brazilië.

Niek Opdam is editorial board member van Journal of Dentistry en Journal of adhesive dentistry, board member van de European Federation of Conservative Dentistry en voorzitter van de practice based research Group van de IADR.  Niek Opdam heeft een parttime verwijspraktijk met als differentiatie de adhesieve tandheelkunde in Den Bosch. 


Image

Margot de Groot-Nievaart

Tandheelkunde Rijks Universiteit Utrecht 1983.
Algemene praktijk gecombineerd met psychiatrisch Ziekenhuis te Ermelo
Master kindertandheelkunde ACTA 2001
Vanaf 2001 verwijspraktijk voor kindertandheelkunde te Ermelo
Betrokken bij de ontwikkeling vande richtlijn Mondzorg voor jeugdigen -preventie en behandeling

Graag deel ik mijn ervaringen vanuit de verwijspraktijk .
Waar ik samen met de ouders streef naar een gezonde dentitie en mondgezondheid gecombineerd met goede zelfzorg en een zo laag mogelijk cariesrisico.
En probeer de kinderen te motiveren om daar actief aan mee te werken.


Image

Datum

14 apr 2021
Verlopen!

Tijd

19:30 - 20:45

Organisator

NWVT
Telefoon
(+31) 0183 406 035
Email
info@nwvt.nu
Website
https://www.nwvt.nu
QR code