NWVT Lustrum 2024

NWVT Lustrum 2024

Sprekers:


Prof.dr. Marco Cune


Prof.dr. Katarina Jerkovic-Cosic


Over het programma:


Tijdens het 24e lustrum vieren we ons rijke verleden en kijken we vooral naar de toekomst.

We leven in een heel andere wereld dan tijdens de oprichting van onze vereniging. Alles en iedereen is altijd met elkaar verbonden, althans zo lijkt het.
Toch is er nog veel winst te behalen op dit vlak. Verbinding tussen praktijk, wetenschap en maatschappij om ontwikkelingen in gang te zetten is onontbeerlijk.

Alleen door samen te werken kunnen we structureel de mondgezondheid van Nederland verbeteren.

Hierin gaat de nieuwe generatie de leiding nemen.
Hoe denkt en handelt de tandarts van de toekomst, en hoe beïnvloeden de generatieverschillen tussen 'oud' en 'jong' onze dagelijkse praktijkvoering en het mondzorgveld?

Met de Grote Generatieshow wordt ingespeeld op de kracht van verbinding die leidt tot energiek en innovatief samenwerken.


Programma

12.00 - 12.45                   Ontvangst en Lunch
12.45 - 13.30                   Prof.dr. Katarina Jerkovic-Cosic
                                               Innovaties in de preventieve zorg
13.30 - 13.35                   Uitreiking NWVT Hamer Duyvenszprijs winnaar – beste proefschrift
13.35 - 14.10                    Dr. Jelte Hofsteenge – winnaar NWVT Hamer Duyvensprijs 2023
                                              Succesvolle partiële restauratie: resultaten en overwegingen
14.10 - 14.20                   Uitreiking NWVT Masterscriptieprijzen
14.20 - 14.30                   Mina Hayawi – winnaar NWVT Masterscriptieprijs
                                               Cariës op het distale vlak van de M2 naast een geïmpacteerde M3 in de onderkaak
14.30 - 15.00                   Pauze
15.00 - 16.00                   Prof.dr. Marco Cune
                                               De tandarts van de toekomst studeert nu af
16.00 - 17.30                   Het Generatietheater
                                               De Grote Generatieshow
17.30                                  Feestelijke Lustrumborrel

Prof. dr. M.S. Cune

Image

CV

Marco Cune is hoofd van de sectie Restauratieve Tandheelkunde aan het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen. Hij schreef meer dan 150 wetenschappelijke publicaties, voornamelijk over onderwerpen in relatie tot de restauratieve tandheelkunde en de implantologie.

Het ontwikkelen en evalueren van onderwijs heeft zijn bijzondere interesse. Daarnaast is hij werkzaam in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein en in tandartspraktijk Schiermonnikoog.

Presentatie:

De tandarts van de toekomst is opgeleid als regisseur van zorg (teamconcept). Ze* heeft grenzeloos vertrouwen in preventie en in haar vermogen de levensstijl van haar patiënten te modificeren tot gezond gedrag. Daarvoor hanteert ze gesprekstechnieken als motivational interviewing. Ze weet dat de patiënt de regie over zijn eigen gezondheid wil voeren (positief gezondheidsmodel van Huber). Bij de behandeling van kinderen volgt ze het voorbeeld van Nexø. Ze is zich ervan bewust dat de mond de spiegel van het lichaam is. Ze is goed in parodontale diagnostiek, maar de behandeling laat ze aan een ander. Als er dan toch invasief ingegrepen moet worden, dan kiest ze voor bewezen technieken (evidence based decision making), spaart zoveel tandweefsel als mogelijk (optimaal invasief, actieve minimaal invasieve tandheelkunde), werkt met adhesieve technieken.

Ze is reuze handig met composiet (maar heeft nog niet veel vlieguren gemaakt). Ze schroomt er niet voor om partieel lithium disilicaat toe te passen. Van afdrukmaterialen weet ze niet zo veel, maar met een mondscanner kan ze goed uit de voeten. De medische situatie van oudere mensen kan ze goed op waarde schatten. Ze werkt alleen met vergroting. Een volledige endo vindt ze zonde en ze ziet meer in het vitaal houden van een pulpastomp bij diepe cariës. Ze wil het liefste parttime werken en ondernemerschap zit haar niet in het bloed. Sluit dit allemaal aan bij uw praktijk. Hopelijk wel, want ze komt binnenkort solliciteren.

*Waar gesproken wordt over ‘zij’ mag u ook ‘hij’ lezen, hoewel dat niet erg realistisch is.


Leerdoelen:

 • De deelnemer kan de mondgezondheid van de Nederlandse bevolking duiden aan de hand van enkele epidemiologische gegevens.
 • De deelnemer kan de oorzaken van een mogelijk capaciteitsprobleem in de mondzorg uitleggen en kent beleidsontwikkelingen om dit probleem te verminderen.
 • De deelnemer kan de kennis en ervaring van jonge afgestudeerde tandartsen in verschillende deelgebieden op waarde schatten.

Prof.dr. Katarina Jerkovic-Cosic

Image

CV

Katarina Jerković-Ćosić is mondhygiënist en klinisch epidemioloog, werkzaam als lector Innovaties in de preventieve zorg bij de Hogeschool Utrecht en als bijzonder hoogleraar Publieke gezondheid en Mondzorg bij se sectie Maatschappij en Mondgezondheid van ACTA (UvA).

Zij onderzoekt interventies en mogelijkheden om de preventieve zorg tijdig in te zetten en anders te organiseren zodat preventieve maatregelen echt de groep bereiken die ze het meest nodig heeft.


Presentatie:

Verschillen in de mondgezondheid van de Nederlanders nemen toe. Er is een sterke tweedeling zichtbaar: een groep die de mondzorgpraktijk regelmatig bezoekt en goede mondgezondheid heeft en een groep die uit beeld blijft en vaak een slechte mondgezondheid heeft. Dit betreft vooral mensen met een lage sociaal economische positie, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, ongeletterden, migranten, vluchtelingen, kwetsbare ouderen en kinderen.

Door uitsluitend in te zetten op de individuele voorlichting en instructies bij mensen die in staat zijn om goed mondzorggedrag aan te leren, dragen we onbewust aan de vergroting van de reeds aanwezige sociaal maatschappelijke gezondheidsverschillen. Wat kunnen we betekenen voor al die andere mensen die allerlei belemmerende factoren ervaren om goede mondgezondheid te bereiken, wetende dat veel van deze factoren zoals armoede en stress buiten ons vakterrein liggen?

Om de gezondheidsverschillen aan te pakken worden wijkgerichte netwerken gevormd waarin samengewerkt wordt vanuit welzijn, publieke gezondheid en eerstelijnszorg. Hoe zorgen we dat we aangesloten worden in deze integrale wijkgerichte netwerken? Wat kan de tandarts betekenen in het bevorderen van de mondgezondheid van mensen uit de risicogroepen binnen en buiten eigen mondzorgpraktijk?

Om deze vragen te beantwoorden is praktijkgericht onderzoek nodig, mondzorgprofessionals die ons voeden met de vraagstukken uit de praktijk, co-creëren in het zoeken naar oplossingen, onderzoek data verzamelen en daarmee werken aan eigen professionalisering en kwaliteitsbevordering in de praktijk.


In deze sessie besteden we aandacht aan:

 • De kennis over de staat van mondgezondheid van Nederlanders, specifiek de risicogroepen, hun kenmerken en belemmerende factoren die zij ervaren in de (mond)zorg
 • De relatie tussen financiële problemen, armoede, stress en mondgezondheid.
 • De rol van de tandarts in wijkgerichte preventie.
 • De rol van de tandarts in praktijkgericht onderzoek.
 • Het stimuleren van de tandartsen om te participeren in collectieve preventie en wijkgerichte netwerken voor gezondheid en welzijn van mensen.

Jelte Hofsteenge

Image

CV

Na zijn afstuderen als tandarts in juli 2019, begon Jelte Hofsteenge zijn promotieonderzoek bij het UMCG te Groningen.

In december 2023 promoveerde hij op de klinische en laboratorium evaluatie van partiële restauraties.

Hij verzorgt nu onderwijs hierover binnen het UMCG en werkt in twee algemene tandartspraktijken.

Presentatie:

Binnen deze lezing zal op basis van recent lange termijn klinisch en uitgebreid laboratoriumonderzoek het succes van partiële restauraties, zowel direct als indirect, worden gepresenteerd.

Hierbij wordt onder andere ingegaan op de toegevoegde waarde van immediate dentin sealing (IDS), de indicatie van knobbeloverkapping en de materiaalselectie voor de partiële restauratie.

De gedegen wetenschappelijke benadering wordt gecombineerd met klinisch toepasbare adviezen om behandelkeuzes bij alledaagse dilemma’s in de algemene praktijk te vergemakkelijken.


Leerdoelen:

 • Volgen nog

Mina Hayawi


CV

Mina Hayawi (27 jaar oud, afgestudeerd ACTA 2023) is de prijswinnares van de NWVT Masterscriptieprijs 2022-2023.

Met haar scriptie “The prevalence of distal surface caries (DSC) in the mandibular second molar teeth in the presence of a partially emerged/impacted third molar in the Netherlands”, geschreven bij de sectie Orale Biochemie van ACTA, wist ze de jury te overtuigen.

Ze is haar carrière als tandarts gestart in Culemborg, Gouda en Zoetermeer.


Presentatie:

Cariës distaal (Distal Surface Caries) van de M2 in de onderkaak is een veel voorkomend gevolg van impactie van de aangrenzende M3.

Het hoofddoel van deze scriptie was het bepalen van de prevalentie van DSC van de M2 in de onderkaak grenzend aan een gedeeltelijk geërupteerde/geïmpacteerde M3.

Dit werd retrospectief uitgevoerd door röntgenfoto’s van 250 patiënten te beoordelen, die ACTA bezochten voor tandheelkundig onderzoek.

Ook werd onderzocht of er risicofactoren konden worden vastgesteld voor het ontwikkelen van DCS.


Leerdoelen:

 • Volgen nog

Doelgroep

Tandartsen, tandarts-specialisten, studenten tandheelkunde, mondhygiënisten.

Accreditatie

U ontvangt voor deze door Q-Keurmerk geaccrediteerde cursus punten (in aanvraag KRT)

Kosten voor deelname

  Tandarts (NWVT lid)

  120,00

  Tandarts (niet lid)

  210,00

  Young Professional (NWVT lid)

  120,00

  Mondhygiënist

  210,00

  Student (NWVT lid), cursuslocatie

  25,00


  • Geen extra zelfstudie nodig voor deze cursus
  • Geen extra studiemateriaal wordt aangeboden en is niet noodzakelijk aan te schaffen
  • Het eventueel uitgegeven cursusmateriaal behoort na uitgifte aan de deelnemer

  Indien materiaal wordt uitgegeven berust het copyright bij de hiertoe geëigende persoon of organisatie – dit staat aangegeven op het document.


  De Algemene Voorwaarden (o.a. Betalings- en Annuleringsvoorwaarden en 14 dagen bedenktijd)
  en Klachtenregeling vindt u onderaan deze pagina.

  • 00

   dagen

  • 00

   uren

  • 00

   minuten

  • 00

   secondes

  Datum

  12 okt 2024

  Tijd

  12:00 - 17:30
  Van der Valk Breukelen

  Locatie

  Van der Valk Breukelen
  Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen, naast station
  Website
  https://www.hotelbreukelen.nl
  Categorie

  Organisator

  NWVT
  Telefoon
  (+31) 0183 406 035
  Email
  info@nwvt.nu
  Website
  https://www.nwvt.nu
  QR code