Student meets Experts

Sprekers:


Dr. Niek Opdam, Dr. Michail Koutris en Bas Leempoel


Onderwerpen:

Dirty Dentistry - Dr. Niek Opdam

Bruxisme - Dr. Michail Koutris

Digitale workflow - Bas Leempoel 

Opzet:

3 presentaties – 3 zalen / carrousel

Programma:

Vanaf 19.15 uur inloop: koffie etc

19.30 uur start:

 • 19.30 – 20.00 Sessie 1: 3 presentaties in 3 zalen
 • 20.05 – 20.35 Sessie 2: idem
 • 20.40 – 21.10  Sessie 3: idem
 • 21.10 – 21.15   Afsluiting
 • 21.15                 Borrel

Sprekers:


Niek Opdam

Dr. N.J.M. Opdam

Niek Opdam, afgestudeerd als tandarts in 1980 is als Universitair Hoofddocent verbonden aan het Radboud UMC Nijmegen.  Naast het geven van onderwijs doet hij onderzoek op het terrein van de restauratieve tandheelkunde met als speciale aandachtsgebieden restauratief werk in de algemene praktijk, secundaire cariës en ernstige gebitsslijtage.  In 1998 promoveerde hij op een proefschrift met als titel "Clinical procedures for posterior composite restorations". Van zijn hand zijn meer dan 135 artikelen in internationale tijdschriften ( h-index = 39 ). Hij was spreker op diverse internationale congressen over de gehele wereld. Van 2012-2016 was hij Visiting Professor aan de Federal University of Pelotas, Brazilië. Niek Opdam is editorial board member van Journal of Dentistry en Journal of adhesive dentistry en vanaf 1 januari 2023 is hij voorzitter van de European Federation of Conservative Dentistry  EFCD. Voor zijn werk ontving hij prijzen zoals de Ryge-Mahler award van de IADR voor klinisch onderzoek en de Ivar Mjör Award voor practice based research.  Niek Opdam heeft een parttime verwijspraktijk met als differentiatie de adhesieve tandheelkunde in Den Bosch.


Dirty Dentistry

Op de opleiding is ons geleerd dat restauraties zo perfect mogelijk moeten worden gemaakt om zo lang mogelijk in de mond van een patiënt te kunnen functioneren. De kleinste details worden daarbij duidelijk benadrukt: perfect droog, vanzelfsprekend met rubberdam, goed aansluitende matrijs met aangepaste wiggen, geen speeksel of bloed, de bonding natuurlijk volgens de gebruiksaanwijzing en liefst volgens een nog wat uitgebreider protocol (gebaseerd op een of andere lab studie), het juiste composiet volgens de juiste laagjesopbouw. En doe je dat niet, dan wordt de kwaliteit van het geleverde werk inferieur.

De algemene praktijk is vaak weerbarstiger. Moeilijk te behandelen patiënten, diepe, brede grote restauraties waarbij het geleerde niet toereikend is om tot een goed resultaat te komen, caries die je om de oren vliegt, bruxisten die alles kapot maken, allemaal problemen waar je  je als tandarts ziet gesteld.

In de workshop zal Niek Opdam ingaan op een aantal aspecten van dirty dentistry: soms moet je het wat anders doen dan je geleerd hebt, en som lijdt dat tot verassende resultaten…….

Leerdoelen

 • Herkennen welke situaties bij het maken van een directe restauratie een alternatieve aanpak noodzakelijk maken
 • Kennis hebben welke aspecten bij het maken van een restauratie klinisch relevant zijn
 • Kennis hebben gemaakt met een aantal alternatieve behandelmethoden
 • Kennis hebben welke stappen, ook bij Dirty Dentistry, absoluut belangrijk zijn.

Image

Dr. Michail Koutris

dr. M. Koutris, tandarts-gnatholoog, is universitair hoofddocent, chef de kliniek en opleider van het Orofaciale Pijn en Disfunctie profiel van het Oral Health Science programma van het ACTA. Hij is actief in onderzoek en in patiëntenzorg van de Kliniek voor Orofaciale Pijn en Disfunctie. Hij is ook werkzaam als tandarts-gnatholoog bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde en bij de Ziekenhuistandheelkunde kliniek van de MKA-chirurgie afdeling van het UMC/locatie AMC.


Bruxisme

Bruxisme is een veelvoorkomende conditie onder de volwassen bevolking, ongeveer 10% ervaart de negatieve gevolgen van bruxisme. Bruxisme is een repetitieve kauwspieractiviteit, die wordt gekarakteriseerd door klemmen of knarsen met de gebitselementen, en/of fixeren van, of duwen met de onderkaak. De twee verschillende circadiaanse vormen, namelijk slaapbruxisme en waakbruxisme, worden tegenwoordig als twee aparte entiteiten beschouwd.

Gedurende de afgelopen decennia hebben zich twee paradigmashiften voorgedaan. Allereerst werd duidelijk dat bruxisme centraal gereguleerd is en niet perifeer. Ten tweede

werd gesteld dat bruxisme een activiteit is met zowel negatieve als positieve gevolgen. Deze gevolgen zullen aan bod komen.

Het stellen van de diagnose bruxisme kan als lastig worden beschouwd. Om de diagnostiek ook uitvoerbaar te maken in de algemene praktijk, is de zogenaamde BruxScreen ontwikkeld. De BruxScreen bestaat uit twee delen: een vragenlijst (BruxScreen-Q) die door patiënten moet worden ingevuld, en een klinisch beoordelingsformulier (BruxScreen-C) dat door tandartsen moet worden ingevuld. Zo kan op een betrouwbare en hanteerbare manier de diagnostiek worden uitgevoerd. De BruxScreen zal worden doorgenomen.

Na het volgen van deze workshop ben je in staat om:

 • Te beschrijven wat bruxisme is.
 • Te benoemen wat de recente inzichten rondom bruxisme zijn, aan bod komen o.a. prevalentie, de verschillende vormen en bijbehorende symptomen.
 • De complexiteit van het stellen van de diagnose bruxisme te herkennen.
 • De diagnose van bruxisme bij patiënten in de algemene praktijk uit te voeren aan de hand van de BruxScreen.

Image

Bas Leempoel

Bas Leempoel, afgestudeerd aan de K.U.N. in Nijmegen in 1995, heeft een bijzondere interesse in kroon- en brugwerk. In de afgelopen decennia zijn de technieken hieromtrent steeds verder gedigitaliseerd en is daarom ook de workflow in zijn groepspraktijk verandert. Deze digitalisatie heeft hij volledig omarmt  en is Inmiddels is reeds jaren internationaal ISCD gecertificeerd, Cerec-trainer en spreker over de digitale toepassingen op meerdere vlakken in de tandheelkunde.


De Digitale Workflow

De digitale (r)evolutie in de algemene tandheelkundige praktijk is al 35 jaar bezig. Denk hierbij eenvoudigweg aan het digitale patiëntendossier of digitale röntgen. De laatste jaren hebben de digitale behandelmogelijkheden echter een enorme vlucht genomen. De sleutel tot het openen van deze opties is de intra-orale scan. Vanaf het moment dat we een digitale impressie hebben van ons werkveld kunnen we plannen, designen, frezen of printen en dit alles combineren met extra-orale scans en CBCT beelden. Vanwege de toenemende mogelijkheden binnen dit digitale speelveld wordt het wellicht wel lastig om de juiste richting hierin te kiezen. Ik wil in deze lezing met name de (on)mogelijkheden van een digitale work-flow bespreken. Aan de hand hiervan kan een basisplan worden uitgewerkt om te bepalen welke digitale oplossingen passend zouden zijn in verschillende carrière-fases en werkvelden waarin een startende tandarts zich begeeft. Hoe kan je tevens de ingeslagen digitale weg stapsgewijs uitbouwen tot fully-digital workflow.

Na deze lezing heb je:

 • Overzicht van de huidige stand van digitale mogelijkheden in de dagelijkse tandheelkundige praktijk
 • Begrip omtrent de integratie van verschillende digitale technieken
 • Meer kennis omtrent de voordelen van een combinatie tussen conventioneel en digitaal werken
 • Inzicht in de voordelen van een digitale workflow als startend tandarts

Doelgroep

Alléén Studenten lid NWVT

Borrel:

Tijdens de borrel ook mogelijkheid om met de sprekers verder te praten en om eventueel

een afspraak te maken om in de praktijk mee te kijken.

Kosten voor deelname 10 EUR en inclusief:

  • Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers
  • 3 Lezingen
  • Borrel
  • Bus vervoer alléén voor studenten uit Nijmegen en Groningen (minimum aantal deelnemers bus noodzakelijk)
  • Geen extra zelfstudie nodig voor deze cursus
  • Geen extra studiemateriaal wordt aangeboden en is niet noodzakelijk aan te schaffen
  • Het eventueel uitgegeven cursusmateriaal behoort na uitgifte aan de deelnemer

  Indien materiaal wordt uitgegeven berust het copyright bij de hiertoe geëigende persoon of organisatie – dit staat aangegeven op het document.


  De Algemene Voorwaarden (o.a. Betalings- en Annuleringsvoorwaarden en 14 dagen bedenktijd)
  en Klachtenregeling vindt u onderaan deze pagina.

  Datum

  20 nov 2023
  Verlopen!

  Tijd

  19:30 - 21:15
  Van der Valk Breukelen

  Locatie

  Van der Valk Breukelen
  Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen, naast station
  Website
  https://www.hotelbreukelen.nl

  Organisator

  NWVT
  Telefoon
  (+31) 0183 406 035
  Email
  info@nwvt.nu
  Website
  https://www.nwvt.nu
  QR code