Volledige GebitsProthese

Spreker:


Paul Versteegh


Presentatie:


Titel voordracht: “Everything you always wanted to know about the VP, but were afraid to ask.”

De implantologie heeft de laatste decennia een onderscheidende rol gespeeld in de prothetische tandheelkunde. Met name de succesvolle toepassing ervan bij de behandeling van patiënten met ernstige protheseproblemen, heeft geleid tot hoge tevredenheidscores van zowel patiënt als behandelaars.

Aan de basis van de behandeling staat echter de volledige prothese en dat onderwerp is steeds verder naar de achtergrond verschoven.
Het succes van een volledige prothese is afhankelijk van een aantal factoren. Het adaptatievermogen van de patiënt is van groot belang, hetgeen ook blijkt uit onderzoek waarin is aangetoond dat de relatie tussen tevredenheid en de kwaliteit van de prothese beperkt is. Onderzoek uit het begin van de jaren ’80 toonde echter aan dat onvoldoende technische kwaliteit van de prothese in een groot aantal gevallen de oorzaak was van de klachten (in 92%
voor de onderprothese en in 50% voor de bovenprothese).

Tijdens de gehele behandelprocedure kunnen er fouten gemaakt worden die het functioneren van de prothese ongunstig beïnvloeden of dit zelfs onmogelijk kunnen maken. Als eindverantwoordelijke dient de tandarts er voor zorg te dragen dat het aantal mogelijke fouten
tot een minimum beperkt blijft.


Leerdoelen, na afloop van deze cursus:

 • Aan welke eisen dient een VP te voldoen?
 • Welke stappen zijn tenminste vereist voor het maken van de VP?
 • Welke materialen worden er gebruikt?
 • Wat voor een soort occlusie kan het beste gebruikt worden en welk materiaal is het meeste geschikt voor de tanden en kiezen?

Programma

19:30 - 21:00 Cursus op locatie en livestream
21:15 Discussietafels alleen op locatie

Spreker:


Image

Paul Versteegh

Paul A.M. Versteegh studeerde in 1981 af aan de KU te Nijmegen, alwaar tot 1983 een opleiding in de MFP bij Hans de Koomen werd gevolgd. Vanaf 1982 tot 1998 had hij een algemene praktijk in Zwolle en is vanaf 1982 tevens verbonden aan het Centrum voor Tandheelkunde in Bijzondere Gevallen (CTBG) te Zwolle. In 2022 ging hij met pensioen.


In het CTBG vielen de volgende aandachtsgebieden onder zijn verantwoordelijkheid:

 • Maxillofaciale prothetiek
 • Orofaciale pijn
 • Prothetiek en restauratieve behandeling met implantaten

Hij was perifeer opleider voor gedifferentieerde tandartsen in de MFP en Orofaciale Pijn.


Doelgroep

Tandartsen, tandarts-specialisten, studenten tandheelkunde, mondhygiënisten.

Accreditatie

U ontvangt voor deze door Q-Keurmerk geaccrediteerde cursus 1,5 punten (in aanvraag KRT)

Kosten voor deelname

  Tandarts (NWVT lid), cursuslocatie

  135,00

  Tandarts (NWVT lid), livestream

  75,00

  Tandarts (niet lid), cursuslocatie

  185,00

  Tandarts (niet lid), livestream

  110,00

  Mondhygiënist, cursuslocatie

  185,00

  Mondhygiënist, livestream

  110,00

  Young Professional (NWVT lid), cursuslocatie

  85,00

  Young professional (NWVT lid), livestream

  65,00

  Student (NWVT lid), cursuslocatie

  25,00

  Student (NWVT lid), livestream

  15,00


  • Geen extra zelfstudie nodig voor deze cursus
  • Geen extra studiemateriaal wordt aangeboden en is niet noodzakelijk aan te schaffen
  • Het eventueel uitgegeven cursusmateriaal behoort na uitgifte aan de deelnemer

  Indien materiaal wordt uitgegeven berust het copyright bij de hiertoe geëigende persoon of organisatie – dit staat aangegeven op het document.


  De Algemene Voorwaarden (o.a. Betalings- en Annuleringsvoorwaarden en 14 dagen bedenktijd)
  en Klachtenregeling vindt u onderaan deze pagina.

  Datum

  28 feb 2024
  Verlopen!

  Tijd

  19:30 - 21:00
  Livestream óf Van der Valk Breukelen

  Locatie

  Livestream óf Van der Valk Breukelen
  Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen
  Website
  https://www.hotelbreukelen.nl/

  Organisator

  NWVT
  Telefoon
  (+31) 0183 406 035
  Email
  info@nwvt.nu
  Website
  https://www.nwvt.nu
  QR code