De NWVT - Hamer Duijvenszprijs

Image

Winnaars NWVT - Hamer Duyvenszprijs:
2022 Dr. Puck van der Wouden Agenda-setting for research in oral health care – Connecting perspectives
2021 Dr. Maurits de Kuijper Direct composite versus glass-ceramic endocrowns
2020 Dr. Xenos Petridis From biofilm disinfection to bacterial stem cell modulation and dentin matrix-driven stem cell mineralization
2019 Dr. Mark Laske Dental restoration survival: patient or dentist, who is key?
2018 Dr. Ilse R. de Boer Validation of a virtual reality environment: collecting evidence ‘on-the-fly’ during development and implementation
2017 Dr. Arie Hoeksema - UMCG Oral health in frail elderly
2016 Dr. Yvonne de Waal - UMCG Peri-implant infections
2015 Dr. Suzette van der Waal - ACTA A new strategy in root canal therapy. There is a lot going on in endodontic disinfection
2014 Dr. Anne-Marie Renkema - Padmos - Radboud UMC Permanent retention from a long-term perspective
2013 Dr. J.H. (Erik)Vermaire - ACTA Optimizing Oral Health – towards a tailored, effective and cost-effective dental care
2012 Dr. Miluska Hevinga - Radboud UMC Management of occlusal caries
2010 Dr. Vincent Zijnge - UMC Groningen Microbial Dynamics in subgingival biofilms

Inleiding

De NWVT commissie kent eenmaal per jaar, onder auspiciën van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen een wetenschappelijke onderscheiding toe aan het tandheelkundig proefschrift dat door de commissie als beste van dat jaar is beoordeeld. Deze onderscheiding draagt de naam NWVT-Hamer Duyvenszprijs, zo genoemd omdat in het verleden de prijs mede werd gefinancierd vanuit legaten van de toenmalige tandartsen Hamer en Duyvensz.

De promovendus heeft zijn/haar wetenschappelijke arbeid gepubliceerd in een proefschrift (geschreven in de Nederlandse of Engelse taal) en heeft deze dissertatie met succes verdedigd aan een Nederlandse Universiteit. De promovendus moet als tandarts ingeschreven staan in het BIG-register.

Het onderwerp van de dissertatie moet (klinisch)tandheelkundig van aard zijn of te maken hebben met een randgebied van de tandheelkunde en moet bij voorkeur relevant zijn voor de tandarts-algemeen practicus.

De NWVT-Hamer Duyvenszprijs
De NWVT-Hamer Duyvenszprijs bestaat uit een certificaat en een eenmalige uitkering van EUR 2.500,00.

PR
Aan het bestaan en de jaarlijkse toekenning van de NWVT-Hamer Duyvenszprijs wordt maximale bekendheid gegeven via onder andere programmaboekjes van NWVT cursussen en congressen, folders, de NWVT website, de NWVT brief die alle afgestudeerde tandartsen ontvangen en publicaties in zo mogelijk het NTvT, NT en TP.

Procedure

Wilt u in aanmerking komen voor de NWVT Hamer Duyvenszprijs 2022? Volg dan de volgende stappen:

  • Vraag een aanvraagformulier aan bij info@nwvt.nu
  • Stuur dit ingevuld per email retour MET een digitale kopie van het proefschrift naar info@nwvt.nu
  • Inzending proefschriften (digitaal) over de periode januari 2022 t/m 31 december 2022
  • Uiterlijke ontvangst bij de NWVT: 15 januari 2023.

In de daaropvolgende maanden worden de proefschriften beoordeeld door (een afvaardiging van) de commissie en een externe jury (3 leden, benoemd via het NWVT Bestuur), waarbij vooral gekeken wordt naar inhoud, uitvoering, relevantie, originaliteit en kwaliteit van de inzending. In het bovengenoemde gremium worden de aanvragen besproken en wordt er over de toekenning van de prijs gestemd. Er wordt gestreefd naar consensus. In de maand maart wordt de uitslag via de voorzitter van de commissie doorgegeven aan het NWVT Bestuur.

De winnende aanvrager wordt informeel door de voorzitter van de NWVT geïnformeerd over de toekenning van de NWVT-Hamer Duyvenszprijs. Daarna volgt een formele bevestiging. Tezelfdertijd worden de overige aanvragers op de hoogte gesteld.

Wanneer volgens de jury geen van de ingezonden aanvragen voldoet aan de gestelde criteria, wordt in het betreffende jaar geen NWVT-Hamer Duyvenszprijs uitgereikt. De uitreiking van de NWVT-Hamer Duyvenszprijs vindt plaats tijdens de eerstvolgende NWVT-voorjaarsbijeenkomst of tijdens een ander, door het NWVT Bestuur nader te bepalen moment. De voorzitter van de NWVT reikt aan de winnaar het bijbehorende certificaat uit en de penningmeester van de NWVT maakt het bijbehorende geldbedrag over. Het bureau draagt zorg voor een uitnodiging aan de winnaar van de prijs.

Verslaggeving
De NWVT verplicht zich ten opzichte van haar leden eenmaal per jaar, tijdens de huishoudelijke vergadering, verslag te doen over de NWVT-Hamer Duyvenszprijs. De winnaar van de prijs wordt in staat gesteld in een korte voordracht tijdens een NWVT bijeenkomst verslag te doen van zijn / haar onderzoeksbevindingen.

De NWVT-Hamer Duyvenszprijs
De NWVT-Hamer Duyvenszprijs bestaat uit een certificaat en een eenmalige uitkering van EUR 2.500,00.

Financiële gegevens

Alle financiële zaken met betrekking tot de NWVT-Hamer Duyvenszprijs worden behandeld door de penningmeester van de NWVT.

  • De prijs wordt in principe jaarlijks toegekend, maar slechts indien de penningmeester daartoe zijn fiat heeft gegeven door de NWVT-Hamer Duyvenszprijs op te nemen in de begroting voor het komende jaar.
  • De NWVT-Hamer Duyvenszprijs wordt gefinancierd uit de opbrengst van een daartoe vastgezet en rentegevend kapitaal.
  • Het prijzengeld bedraagt EUR 2.500,00 jaarlijks.

Reglement:
Download het reglement.