De Volledige Prothese – 28 februari 2024 – NWVT

BeheerderCursus, Livestream

Volledige GebitsProthese


Spreker:
Paul Versteegh


Image

Titel voordracht: “Everything you always wanted to know about the VP, but were afraid to ask.”

De implantologie heeft de laatste decennia een onderscheidende rol gespeeld in de prothetische tandheelkunde. Met name de succesvolle toepassing ervan bij de behandeling van patiënten met ernstige protheseproblemen, heeft geleid tot hoge tevredenheidscores van zowel patiënt als behandelaars.

Aan de basis van de behandeling staat echter de volledige prothese en dat onderwerp is steeds verder naar de achtergrond verschoven.
Het succes van een volledige prothese is afhankelijk van een aantal factoren. Het adaptatievermogen van de patiënt is van groot belang, hetgeen ook blijkt uit onderzoek waarin is aangetoond dat de relatie tussen tevredenheid en de kwaliteit van de prothese beperkt is. Onderzoek uit het begin van de jaren ’80 toonde echter aan dat onvoldoende technische kwaliteit van de prothese in een groot aantal gevallen de oorzaak was van de klachten (in 92%
voor de onderprothese en in 50% voor de bovenprothese).

Tijdens de gehele behandelprocedure kunnen er fouten gemaakt worden die het functioneren van de prothese ongunstig beïnvloeden of dit zelfs onmogelijk kunnen maken. Als eindverantwoordelijke dient de tandarts er voor zorg te dragen dat het aantal mogelijke fouten
tot een minimum beperkt blijft.

Meer informatie én aanmelden, klik hier.