NWVT reikt de NWVT HAMER-DUYVENSZPRIJS uit

BeheerderNieuws

De NWVT kent eenmaal per jaar een wetenschappelijke onderscheiding toe aan het tandheelkundig proefschrift dat door de NWVT Hamer-Duyvensz prijs commissie, als beste van dat jaar is beoordeeld. Deze onderscheiding draagt de naam NWVT Hamer-Duyvenszprijs, zo genoemd omdat de prijs mede werd gefinancierd vanuit legaten van de tandartsen Hamer en Duyvensz.

De NWVT Hamer-Duyvenszprijs 2020 is op 3 november 2021 uitgereikt aan:

Dr. Xenos Petridis
voor zijn proefschrift:
From biofilm disinfection to bacterial stem cell modulation and dentin matrix-driven stem cell mineralization ‘A struggle towards optimization of mineralized tissue engineering’

 

Dr. Xenos Petridis heeft zijn onderzoek verricht aan de Universiteit Groningen – UMCG.
Promotoren waren Prof.dr. L.W.M. van der Sluis en prof.dr. M.C. Harmsen.
Copromotor was Dr. P.K. Sharma.
De NWVT Hamer-Duyvenszprijs commissie heeft zijn proefschrift met veel interesse gelezen en nota genomen van de conclusies en de eruit voortvloeiende klinische implicaties:

Collega Petridis heeft de Hamer-Duyvensz prijs 2020 verdiend, omdat dit een relevant proefschrift is voor het tandheelkundig onderzoek, vooral op het gebied van de endodontie maar zeker ook met toekomstige consequenties voor de algemeen practicus.

Het behelst een op de praktijk gerichte analyse van verschillende invalshoeken die een rol spelen bij de “revitalisatiebehandeling” van gebitselementen met een pulpitis en pulpanecrose, waarvan de radices nog niet afgevormd zijn. Aan de hand van een aantal in-vitro studies worden enerzijds de effecten beoordeeld van desinfectie op biofilms en anderzijds de mogelijkheden van celkweken ten behoeve van het herstellen van de pulpa vitaliteit.

Een eerste deel betreft biofilm-desinfectie met natrium hypochloriet(NaOCL) en chloorhexidine. Daarbij toont Petridis aan, dat vooral de architectuur van de biofilm een doorslaggevende rol speelt in de regulatie van NaOCl-penetratie en dus de anti-biofilm effectiviteit ervan.

In het tweede deel laat hij zien dat door specifieke bacteriële afscheidingsproducten, de apicale pulpale stamcellen hun dentinogene capaciteit volledig kunnen verliezen. Daarbij blijkt de ontstekingsreactie, als gevolg van activatie van de Toll-like Receptor(TLR2) van het afweersysteem, een ongunstige rol te spelen.

In deel 3 onderzoekt hij de mogelijkheden om (pulpa)weefsel te regenereren met verschillende stamcelsoorten en de stimulatie door bioactieve moleculen uit de dentinematrix.
De jury meent dat dit onderzoek belangrijke implicaties heeft voor de toekomstige behandeling van alsmede het “revitaliseren” van na gevormde gebitselementen, z als na trauma met open pulpa.

Het proefschrift verdient daarom een extra attentie in de vorm van deze waardering.

Uitgangspunten NWVT Hamer-Duyvenszprijs:
De promovendus/da heeft zijn/haar wetenschappelijke arbeid gepubliceerd in een proefschrift en heeft deze dissertatie met succes verdedigd aan een Nederlandse Universiteit.
De promovendus/da moet als tandarts ingeschreven staan in het BIG-register.
Het onderwerp en de conclusies van de dissertatie moeten (klinisch) tandheelkundig van aard zijn en moeten bij voorkeur relevant zijn voor de tandarts algemeen practicus.