NWVT Fonds draagt bij aan onderzoek

BeheerderNieuws

De NWVT heeft uit het NWVT Fonds een bijdrage toegekend aan het promotie onderzoek dat verricht wordt door Mieke Bakker, tandarts en promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de afdeling MKA chirurgie van het UMCG. Promotoren zijn prof. dr. Anita Visser, prof. dr. Arjan Vissink en prof. dr. Gerry Raghoebar.

De titel van het proefschrift luidt:

Impact of oral status on general health of elderly.

Dit onderzoek richt zich op de mogelijke impact van orale status (eigen dentitie, conventionele prothese, implantaat gedragen overkappingsprothese) op de algemene gezondheid van ouderen in Nederland. De laatste 50 jaar komt het steeds vaker voor dat ouderen hun eigen dentitie behouden. Het behoud van een natuurlijke dentitie zou bevorderlijk zijn voor behoud van orale functie en daarmee ook bijdragen aan algehele gezondheid. Maar niemand heeft onderzocht wat de effecten op lange termijn zijn en of het plaatsen van implantaten ten behoeve van een gebitsprothese hetzelfde effect zou hebben. Want met alle hoge tevredenheidsscores ten aanzien van een prothese op implantaten zou je dat wel verwachten.

Het doel van ons onderzoek was om vast te stellen of dit bevestigd kan worden op langere termijn (de onderzoeken tot nu toe zijn vrijwel allemaal cross-sectionele onderzoeken) en daarbij gebruik te maken van big data over ouderen (75+) in Nederland. Ons onderzoek laat zien dat ouderen met een eigen dentitie doorgaans een betere gezondheid hebben (minder aandoeningen, minder medicatiegebruik, minder vaak opname in het verpleeghuis, lagere zorgkosten) hebben dan edentate ouderen. Een interessante bevinding is het feit dat ouderen die een overkappingsprothese op implantaten krijgen de eerste jaren qua gezondheid lijken om ouderen met een eigen dentitie, maar na verloop van tijd qua gezondheid achteruit gaan en op het niveau van ouderen met een conventionele prothese komen. Het lijkt erop dat de edentate ouderen die voor een overkappingsprothese in aanmerking komen het meest gezond zijn en hier ook op geselecteerd worden. Echter, na een paar jaar verschillen ze niet veel meer van de gemiddelde edentate oudere.

Verder liet het onderzoek zien dat zelfs na 20 jaar na plaatsing de overkappingsprothese voor veel tevredenheid zorgt binnen een groep ouderen (80+), met goede peri-implantaire resultaten en hoge survival, ondanks het feit dat de mondhygiëne achteruit gaat. Ook konden we vaststellen dat tandartsbezoek onder ouderen het sterkst afneemt voor ouderen met een conventionele prothese en implantaatgedragen prothese (in resp. 10% en 26% van de gevallen werd de tandarts nog bezocht). Van de ouderen met een eigen dentitie ging 67% na 8 jaar nog naar de tandarts.

Wat is het NWVT Fonds, hoe kun een je een bijdrage aanvragen, klik hier.