NWVT Hamer Duyvenszprijs 2019 uitgereikt

BeheerderNieuws

PERSBERICHT:

Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen reikt de NWVT HAMER-DUYVENSZPRIJS uit

De NWVT kent eenmaal per jaar een wetenschappelijke onderscheiding toe aan het tandheelkundig proefschrift dat door de NWVT Hamer-Duyvensz prijs commissie, als beste van dat jaar is beoordeeld. Deze onderscheiding draagt de naam NWVT Hamer-Duyvenszprijs, zo genoemd omdat de prijs mede werd gefinancierd vanuit legaten van de tandartsen Hamer en Duyvensz.

De NWVT Hamer-Duyvenszprijs 2019 is voorafgaand aan de NWVT cursus ‘De Derde Molaar’’ op woensdag 7 oktober 2020 uitgereikt aan:

Dr. Mark Laske

voor zijn proefschrift:

Dental restoration survival: patient or dentist, who is key?

Dr. Mark Laske heeft zijn onderzoek verricht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Promotor was Prof.dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans en copromotoren waren Dr. N.J.M. Opdam en Dr. J.C.C. Braspenning.
Deze prijs heeft hij ontvangen vanwege de relevantie van het onderwerp voor de tandarts algemeen practicus. De NWVT Hamer-Duyvenszprijs commissie heeft zijn proefschrift met veel interesse gelezen en nota genomen van de conclusies en de eruit voortvloeiende klinische implicaties:

Het behelst een praktijkgerichte studie, die de levensduur van directe restauraties onderzoekt, die zijn aangebracht door een grote groep van Nederlandse algemeen practici. Het gaat om een analyse van bijna 360.000 composiet-, amalgaam-, glasionomeer- en compomeer-restauraties, geplaatst bij ruim 75.500 patiënten, door 67 algemeen practici, tussen 1996 en 2011
De resultaten zijn gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften.
De uitgave zelf is fraai vorm gegeven.
Het betreft een gedegen lange-termijn retrospectieve analyse met een potentieel grote relevantie voor de algemeen practicus.
De verschillen tussen ‘jaarlijks faalpercentage’ binnen verschillende praktijken en daarmee de effecten van de factor “tandarts” op restauratie levensduur, vragen wel nog om een verdere analyse en verklaring.
Dit proefschrift bewijst het belang van kwaliteitsanalyse in de tandheelkundige zorg, juist aan de stoel van de Tandarts Algemeen Practicus, of zoals door Laske omschreven: “restorative dentistry in the real world” .
Het proefschrift verdient daarom een extra attentie in de vorm van deze waardering.

Uitgangspunten NWVT Hamer-Duyvenszprijs:

De promovendus heeft zijn wetenschappelijke arbeid gepubliceerd in een proefschrift en heeft deze dissertatie met succes verdedigd aan een Nederlandse Universiteit. De promovendus moet als tandarts ingeschreven staan in het BIG-register.
Het onderwerp en de conclusies van de dissertatie moeten (klinisch)tandheelkundig van aard zijn en moeten bij voorkeur relevant zijn voor de tandarts algemeen practicus.