NWVT TP master scriptie prijs

Image

Inleiding

De Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen reikt jaarlijks de NWVT Masterscriptieprijs uit.

Natuurlijk wil jij de NWVT masterscriptie prijs ontvangen.

Lever daarom bij je blok- / studie coòrdinator je scriptie in die is opgesteld in de periode 1 september 2020 – 31 augustus 2021!

Hoe werkt de selectie:

Voor de NWVT masterscriptie prijs komen de scripties in aanmerking vanuit de Faculteit der Tandheelkunde in Amsterdam (ACTA), Nijmegen (Radboud MC) en Groningen (UMCG): periode 1 september 2020 – 31 augustus 2021.
De beste 3 scripties per opleiding worden door de blok- of studiecoördinator voor de masterscripties ingeleverd bij het secretariaat van de NWVT (fysiek en elektronisch) vóór 27 september.
De NWVT jury beoordeelt de 9 inzendingen op geschiktheid en relevantie voor de tandarts algemeen practicus (TAP) en komt tot maximaal 3 genomineerde scripties. Deze worden in verkorte vorm gepubliceerd.

Tijdens een NWVT cursus – datum te bepalen – wordt de NWVT master scriptieprijs uitgereikt.
De 3 beste masterscripties worden beloond met een prijs van respectievelijk € 1.500.--, 1.000.-- en 500.—en ontvangen een oorkonde.
De winnaar kan gevraagd worden om bij de uitreiking van de prijs een korte presentatie te geven over zijn master scriptie.


Image
Foto: Prijs winnaars 2018: Robert Pogosian met juryleden Leontine Jongsma en Teun Domburg  


NWVT masterscriptie prijswinnaars 2019-2020:
1e prijs:
Het verloop van pathologische gebitsslijtage bij patiënten zonder behandelwens
Suze de Boer
2e prijs:
Het verloop van pathologische gebitsslijtage bij patiënten zonder behandelwens
Rosemarijn Muijen
3e prijs:
THE EFFECT OF INDIRECT PULP TREATMENT AND PULPOTOMY ON THE SURVIVAL OF PRIMARY MOLARS
Özgür Karaoğlu

NWVT masterscriptie prijswinnaars 2018:
1e prijs:
Temporomandibular disorders and headache
Robert Pogosian
ACTA
2e prijs:
Are the quality of root canal filling & marginal bone level correlated with the presence of apical periodontitis? A retrospective cohort study
Milou Snijders
ACTA
3e prijs:
Effect of immediate and delayed dentin sealing on fracture strength of lithiumdisilicate (LiSi2) laminate veneers with cervical exposure of dentin
Iris Driessen
ACTA

NWVT masterscriptie prijswinnaars 2017:
1e prijs:
Erosieve gebitsslijtage, wat weten jongvolwassenen hierover en hoe wensen zij tandheelkundige informatie te ontvangen?
Vera Verploegen
 
UMCG
2e prijs:
Succes en overleving van kronen in een algemene tandartspraktijk in Nederland met een opvolging van 5 tot 12 jaar
Jochem Lemain
 
UMC Radboud
3e prijs:
Online review about dentists. What do patients write about dentists and what can dentists do with it?
Giney Sowidjojo
ACTA

NWVT masterscriptie prijswinnaars 2017:
1e prijs:
Effectiveness of various interventions on maintenance of gingival health during 1 year - a randomized clinical trial
Martijn van Leeuwen
ACTA
2e prijs:
De invloed van links- en rechtshandig poetsen op de aanwezigheid en locatie van plaque, cariës (D), restauraties (F), ontbrekende elementen (M) en de totale cariëservaring (DMFS) bij volwassenen
Christa Eleveld
UMCG
3e prijs:
Long-term effectiveness of Oral Appliance versus Continuous Positive Airway Pressure in the treatment of Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Nine-year follow-up
Dilyana Sokolova
UMCG