NWVT TP masterscriptie prijs

Image

Inleiding

De Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen reikt jaarlijks de NWVT Masterscriptieprijs uit.

Natuurlijk wil jij de NWVT masterscriptie prijs ontvangen.

De coördinator bij de opleiding stuurt 3 masterscripties in naar de NWVT. Deze scripties zijn genomineerd voor de NWVT masterscriptieprijs.

Hoe werkt de selectie:

Voor de NWVT masterscriptie prijs komen de scripties in aanmerking vanuit de Faculteit der Tandheelkunde in Amsterdam (ACTA), Nijmegen (Radboud MC) en Groningen (UMCG): periode 1 september 2023 – 1 september 2024.

De beste 3 scripties per opleiding worden door de blok- of studiecoördinator voor de masterscripties ingeleverd bij het secretariaat van de NWVT (ALLEEN digitaal, per e-mail naar info@nwvt.nu).

De NWVT jury beoordeelt de 9 inzendingen op geschiktheid en relevantie voor de tandarts algemeen practicus (TAP). Deze worden in verkorte vorm gepubliceerd.

De 3 beste masterscripties worden beloond met een prijs van respectievelijk EUR 1.500, EUR 1.000 en EUR 500 en ontvangen een oorkonde.

De winnaar kan gevraagd worden om bij de uitreiking van de prijs een korte presentatie te geven over zijn master scriptie.
NWVT masterscriptie prijswinnaars 2022-2023:

Tijdens de succesvolle NWVT cursus Volledige Gebitsprothese is bekend gemaakt wie de winnaars zijn van de NWVT Masterscriptie prijs 2023. De uitreiking van de prijzen vindt plaats tijdens het Lustrum van de NWVT (120 jaar) op 12 oktober a.s.

1e prijs:
The prevalence of distal surface caries (DSC) in the mandibular second molar teeth in the presence of al partially emerged/impacted third molar in the Netherlands.
Mina Hayawi

2e prijs:
The content of routine oral examination in Dutch dental practice: clinical performance of general dental practitioners and implementation of clinical practice guidelines and management.

Raoul Schyns

3e prijs:
Clinical evaluation of wear of natural teeth opposing monolithic zirconia: a systematic review and meta-analysis.
Rik. F. Teunissen

NWVT masterscriptie prijswinnaars 2021-2022:
1e prijs:
Restorative intervention threshold of caries lesions by Dutch dentists
Joy van Gils
2e prijs:

De attitude van professionele en niet-professionele zorgverleners ten aanzien van onvrijwillige basale mondzorg bij wilsonbekwame ouderen met dementie in Nederland

Maud Jonker

3e prijs:
Immediate Dentin Sealing en de belastbaarheid van indirect gerestaureerde bovenpremolaren.
Wesley Gerbecks

NWVT masterscriptie prijswinnaars 2020-2021:
1e prijs:
De implementatie van gezamenlijke besluitvorming in de mondzorg: een multimethodologische studie
Yanye Chan
2e prijs:
Een verkenning onder verloskundigen en zwangere vrouwen naar het bespreken van periodieke gebitscontrole tijdens het verloskundig consult en het doorverwijzen naar de mondzorgprofessional.
Elies Wolf
3e prijs:
Orofaciale klachten en embouchureproblematiek in relatie tot mondstukdruk bij koperblazers. Een onderzoek uitgevoerd onder trompettisten.
Merel Woldendorp

NWVT masterscriptie prijswinnaars 2019-2020:
1e prijs:
Darmklachten bij geïsoleerde hypodontie. Zelf gerapporteerde darmklachten bij patiënten met genetisch getypeerde geïsoleerde hypodontie
Lisanne Ruigrok
2e prijs:
Progressie van gebitsslijtage. Een onderzoek naar de progressie van gebitsslijtage over een periode van 5 jaar in een groep patiënten met ernstige gebitsslijtage
Merel van Soest
3e prijs:

Apexification vs. regeneration in necrotic teeth with open apex: healing and root development. A systematic review and meta-analysis

Zerina Arslan

NWVT masterscriptie prijswinnaars 2018-2019:
1e prijs:
Temporomandibular disorders and headache
Robert Pogosian
ACTA
2e prijs:
Are the quality of root canal filling & marginal bone level correlated with the presence of apical periodontitis? A retrospective cohort study
Milou Snijders
ACTA
3e prijs:
Effect of immediate and delayed dentin sealing on fracture strength of lithiumdisilicate (LiSi2) laminate veneers with cervical exposure of dentin
Iris Driessen
ACTA

NWVT masterscriptie prijswinnaars 2017-2018:
1e prijs:
Erosieve gebitsslijtage, wat weten jongvolwassenen hierover en hoe wensen zij tandheelkundige informatie te ontvangen?
Vera Verploegen
 
UMCG
2e prijs:
Succes en overleving van kronen in een algemene tandartspraktijk in Nederland met een opvolging van 5 tot 12 jaar
Jochem Lemain
 
UMC Radboud
3e prijs:
Online review about dentists. What do patients write about dentists and what can dentists do with it?
Giney Sowidjojo
ACTA