Podcasts

Image
Deze podcasts zijn ook beschikbaar via Spotify

Podcast aflevering 12

NWVT PODCAST – IN EN ROND DE MOND - elke 1e maandag van de maand vanaf 12:00 uur!

 • Laatste podcast in 2022 – Aflevering 12, 7 november 2022:

  Een verkenning onder verloskundigen en zwangere vrouwen naar het bespreken van periodieke gebitscontrole tijdens het verloskundig consult en het doorverwijzen naar de mondzorgprofessional.

  Presentatie door Elies Wolf, 2e prijs NWVT masterscriptieprijs 2020 -2021, en Ashley Verlinden (gezondheidswetenschapper)

  Interviewer: Dr. Leontine Jongsma

  Jurycommentaar Masterscriptie prijs:

  Met name de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek werd hoog gewaardeerd door de jury: kunnen we zwangere vrouwen die op dit moment geen tandheelkundige zorg krijgen toch naar de tandartspraktijk krijgen zodat we niet alleen de mondgezondheid van de moeders kunnen verbeteren maar dit ook laten doorwerken naar hun kinderen. Is het een optie om hiervoor de samenwerking op te zoeken met de verloskundigen, die wel (bijna) alle zwangeren regelmatig zien? Samenwerking met andere zorgdisciplines en het verbeteren van de mondgezondheid van zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn onderwerpen die hoog op de tandheelkundige agenda staan.

Podcast aflevering 11

NWVT PODCAST – IN EN ROND DE MOND - elke 1e maandag van de maand vanaf 12:00 uur!

 • Aflevering 11, 3 oktober 2022:

  De implementatie van gezamenlijke besluitvorming in de mondzorg: een multi methodologische studie

  Yan Ye Chan met Dr.Ir. Dominique Niesten – Radboud UMC Nijmegen

  Yan Ye Chan heeft in januari 2022 de 1e prijs van de NWVT Masterscriptieprijs ontvangen (scripties academisch jaar 2020 – 2021).

  De scriptie is begeleid door Dr. Ir. Dominique Niesten.

  Jurycommentaar:

  Het onderwerp is zeer actueel en relevant voor de tandarts-algemeen practicus. Het is waardevol dat dit onderwerp dankzij dit onderzoek meer op de tandheelkundige agenda komt te staan. Het is een lastig onderwerp om een scriptie over te schrijven, aangezien deze data lastig kwantificeerbaar zijn. Het is heel knap hoe er uit deze brij aan kwalitatieve data toch een goed leesbare scriptie is gekomen met uitkomsten waar we ons als beroepsgroep aan kunnen spiegelen. Een moeilijk grijpbaar onderwerp is tot een goed einde gebracht.

Podcast aflevering 10

NWVT PODCAST – IN EN ROND DE MOND - elke 1e maandag van de maand vanaf 12:00 uur!

 • Aflevering 10, 5 september 2022:

  Decisionmaking

  Dr. Niek Opdam en Dr. Mark Laske

  Dr. N.J.M. Opdam

  Niek Opdam, afgestudeerd als tandarts in 1980 is als Universitair Hoofddocent verbonden aan het Radboud UMC Nijmegen.  Naast het geven van onderwijs doet hij onderzoek op het terrein van de restauratieve tandheelkunde met als speciale aandachtsgebieden restauratief werk in de algemene praktijk, secundaire cariës en ernstige gebitsslijtage.  In 1998 promoveerde hij op een proefschrift met als titel "Clinical procedures for posterior composite restorations". Van zijn hand zijn meer dan 130 artikelen in internationale tijdschriften.

  Hij is spreker op diverse internationale congressen over de gehele wereld. Van 2012-2016 was hij Visiting Professor aan de Federal University of Pelotas, Brazilië. Niek Opdam is editorial board member van Journal of Dentistry en Journal of adhesive dentistry, board member van de European Federation of Conservative Dentistry en voorzitter van de practice based research Group van de IADR.  Niek Opdam heeft een parttime verwijspraktijk met als differentiatie de adhesieve tandheelkunde in Den Bosch.

Podcast aflevering 9

NWVT PODCAST – IN EN ROND DE MOND - elke 1e maandag van de maand vanaf 12:00 uur!

 • Aflevering 9, 13 juni 2022:

  Bondingsystemen

  Dr. Niek Opdam en Dr. Leontine Jongsma

  De volgende podcast komt de 1e maandag van september beschikbaar.

  In juli en augustus zijn de podcasts ‘’met vakantie’’

Podcast aflevering 8

NWVT PODCAST – IN EN ROND DE MOND - elke 1e maandag van de maand vanaf 12:00 uur!

 • Aflevering 8, 2 mei 2022:

  Dr Mark Laske - Winnaar NWVT Hamer Duyvenszprijs 2019: prijs voor het beste proefschrift 2019

  Dental restoration survival: patient or dentist, who is key?

  Interviewer: Dr. Leontine Jongsma

  Dr. Mark Laske heeft zijn onderzoek verricht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

  Promotor was Prof.dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans en copromotoren waren Dr. N.J.M. Opdam en Dr. J.C.C. Braspenning.

  Deze prijs heeft Mark Laske ontvangen vanwege de relevantie van het onderwerp voor de tandarts algemeen practicus. De NWVT Hamer-Duyvenszprijs commissie heeft zijn proefschrift met veel interesse gelezen en nota genomen van de conclusies en de eruit voortvloeiende klinische implicaties.

  Het behelst een praktijkgerichte studie, die de levensduur van directe restauraties onderzoekt, die zijn aangebracht door een grote groep van Nederlandse algemeen practici.  Het gaat om een analyse van bijna 360.000 composiet-, amalgaam-, glasionomeer- en compomeer-restauraties, geplaatst bij ruim 75.500 patiënten, door 67 algemeen practici, tussen 1996 en 2011.

  De resultaten zijn gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften.

  De uitgave zelf is fraai vorm gegeven.

  Het betreft een gedegen lange-termijn retrospectieve analyse met een potentieel grote relevantie voor de algemeen practicus.

  De verschillen tussen ‘jaarlijks faalpercentage’ binnen verschillende praktijken en daarmee de effecten van de factor “tandarts” op restauratie levensduur, vragen wel nog om een verdere analyse en verklaring.

  Dit proefschrift bewijst het belang van kwaliteitsanalyse in de tandheelkundige zorg, juist aan de stoel van de Tandarts Algemeen Practicus, of zoals door Laske omschreven: “restorative dentistry in the real world”.

Podcast aflevering 7

NWVT PODCAST – IN EN ROND DE MOND - elke 1e maandag van de maand vanaf 12:00 uur!

 • Aflevering 7, 4 april 2022:

  Een speciale podcast: de winnaar van de NWVT masterscriptie prijs 2020, Lisanne Ruigrok – tandarts, presenteert deze podcast met een van haar begeleiders Jamila Ross tandarts MFP, UMC Utrecht.

  Darmklachten bij geïsoleerde hypodontie

  Zelf gerapporteerde darmklachten bij patiënten met genetisch getypeerde geïsoleerde hypodontie

  Masterscriptie Lisanne Ruigrok

  Tandheelkunde Master Rijksuniversiteit Groningen

  Facultair begeleider: Prof. dr. M.S. Cune

  Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde, UMC Groningen

  Tweede begeleider: J.N. Ross MSc

  Afdeling Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie en bijzondere tandheelkunde, UMC Utrecht

Podcast aflevering 6

NWVT PODCAST – IN EN ROND DE MOND - elke 1e maandag van de maand vanaf 12:00 uur!

 • Aflevering 6, 7 maart 2021:

  Huidtumoren

  Dr. Robert van Es                          MKA-chirurg in het Diakonessenhuis en het UMC te Utrecht

  Monetta de Bakker – Ruige        Tandarts algemeen practicus in groepspraktijk te Delft

Podcast aflevering 5

NWVT PODCAST – IN EN ROND DE MOND - elke 1e maandag van de maand vanaf 12:00 uur!

 • Aflevering 5, 7 februari 2021:

  Speekselkieren

  Dr. Robert van Es                          MKA-chirurg in het Diakonessenhuis en het UMC te Utrecht

  Monetta de Bakker – Ruige        Tandarts algemeen practicus in groepspraktijk te Delft

Podcast aflevering 4

NWVT PODCAST – IN EN ROND DE MOND - elke 1e maandag van de maand vanaf 12:00 uur!

 • Aflevering 4, 10 januari 2021:

  Gezichtsasymmetrie

  Dr. Robert van Es                          MKA-chirurg in het Diakonessenhuis en het UMC te Utrecht

  Monetta de Bakker – Ruige        Tandarts algemeen practicus in groepspraktijk te Delft

Podcast aflevering 3

NWVT PODCAST – IN EN ROND DE MOND - elke 1e maandag van de maand vanaf 12:00 uur!

 • Aflevering 3, 6 december 2021:

  Antibioticumgebruik in de tandheelkundige praktijk

  Dr. Robert van Es                          MKA-chirurg in het Diakonessenhuis en het UMC te Utrecht

  Monetta de Bakker – Ruige        Tandarts algemeen practicus in groepspraktijk te Delft

Podcast aflevering 2

NWVT PODCAST – IN EN ROND DE MOND - elke 1e maandag van de maand vanaf 12:00 uur!

 • Aflevering 2, 1 november 2021:

  Botulinetoxine in de tandheelkunde en de kaakchirurgie

  Dr. Robert van Es                          MKA-chirurg in het Diakonessenhuis en het UMC te Utrecht

  Monetta de Bakker – Ruige        Tandarts algemeen practicus in groepspraktijk te Delft

Podcast aflevering 1

NWVT PODCAST – IN EN ROND DE MOND - elke 1e maandag van de maand vanaf 12:00 uur!

 • Aflevering 1, 4 oktober 2021:

  Anatomie, fysiologie, pathologie van de speekselklieren

  Dr. Robert van Es                          MKA-chirurg in het Diakonessenhuis en het UMC te Utrecht

  Monetta de Bakker – Ruige        Tandarts algemeen practicus in groepspraktijk te Delft