Nominaties HD-prijs 2021 bekend

RedactieNieuws

De NWVT reikt 16 maart a.s. de HamerDuyvenszprijs 2021 uit: de prijs voor het beste proefschrift 2021.

Er zijn 5 genomineerden:

  • Johan Willem (Hans) Booij
Treatment of Class II Division 1 Malocclusion After Maxillary First Permanent Molar Extractions
  • Veronica Pereira de Lima
Deterioration of composite resin restorations in tooth wear patients
  • Cees Valkenburg 
Dentifrice in the prevention of plaque and gingivitis
  • Maurits de Kuijper
Direct composite versus glass-ceramics endocrowns for mechanically compromised molar teeth
  • Mieke Bakker
Impact of oral status on general health of elderly

De genomineerden worden rond half februari a.s. op de hoogte gebracht wie de HamerDuyvenszprijs in ontvangst zal nemen tijdens de NWVT cursus op 16 maart a.s.

De NWVT HamerDuyvenszprijs is de prijs voor een proefschrift dat (klinisch) tandheelkundig van aard is of te maken heeft met een randge­bied van de tandheelkunde en dat bij voorkeur relevant is voor de tandarts-algemeen practicus.

Meer informatie over de NWVT HamerDuyvenszprijs en eerdere winnaars, klik hier